13-04-2018

FTF siger ja til ny hovedorganisation

Fusionen mellem FTF og LO er en realitet fra 1. januar 2019. dbio stemte nej, men går konstruktivt ind i den nye hovedorganisation.

 ​FTF LO Bert Martina Katja.jpg

FTF's ekstraordinære kongresfredag den 13. april 2018 i Odense Koncerthus. De delegerede for Danske Bioanalytikere var Bert Asbild, Katja Wienmann Bramm og Martina Jürs, formandsskabet i dbio, og Mette Thomsen, regionsformand i Midtjylland. Hanne Bonde, regionsformand i Syddanmark, sad klar på tilhørerpladserne til at springe ind som suppleant, da der skulle stemmes om fusionen. Foto: Martina Jürs. 

  Af Tina Groth-Andersen, konsulent

 

FTF har i dag besluttet at sige ja til en ny fælles hovedorganisation for FTF og LO på en ekstraordinær kongres. Danske Bioanalytikere er i dag medlem af FTF. LO har også i dag godkendt grundlaget for en ny hovedorganisation, og den nye hovedorganisation holder i dag stiftende kongres. Den nye hovedorganisation træder i kraft fra 1. januar 2019.

 

dbio’s hovedbestyrelse har besluttet at stemme nej til en ny hovedorganisation som flere andre organisationer, men et flertal i FTF sagde ja til en fusion. dbio går konstruktivt ind i den nye hovedorganisation, og formand Bert Asbild siger:

 

”Vi har skrevet historie i dag, og vi kommer til at stå stærkt overfor arbejdsgiverne i en samlet hovedorganisation. Men vi synes ikke, at processen op til fusionen og den lokale repræsentation var nok på plads i den nye hovedorganisation, og vi har været bekymrede for, hvor meget indflydelse vi små organisationer får. Men vi bøjer os for flertallet, ser fremad og går ind i det her for at få indflydelse, hvor vi kan”.  

 


Fakta om fusionen

FTF er hovedorganisation for 70 organisationer med 450.000 offentligt og privat ansatte, bl.a. bioanalytikere, fysioterapeuter, politibetjente, bankrådgivere og lærere. LO er hovedorganisation for 18 organisationer med omkring 1 million offentligt og privat ansatte, bl.a. håndværkere og SOSU’er.

 
De to hovedorganisationer har siden 2015 arbejdet på at formulere et grundlag for en fælles hovedorganisation for 1,5 million lønmodtagere på både de private og offentlige arbejdsmarked. Formålet er at stå stærkere overfor arbejdsgiverne og politikere. Det grundlag blev i dag vedtaget på ekstraordinære kongresser med 2/3 af stemmerne i både FTF og LO.
 



 

LinkedIn Email Twitter