01-02-2018

Køgebussen: Et laboratorium for samarbejdsflader i sundhedsvæsenet

Torsdag besøgte Køge-bussen Borgen for, at medlemmerne af Sundhedsudvalget kunne træde indenfor. De fremmødte MF’ere kunne sagtens se fidusen med at gøre mobile laboratorieenheder til et af svarene på de mange udfordringer i det borgernære sundhedsvæsen

​​​​​

Formand for Sundheds- og Ældreudvalget Liselott Blixt (DF) var blandt gæsterne i bussen. Her i samtale med Danske Bioanalytikeres næstformand Martina Jürs. Foto: Sine Fiig   

​​​​​​​​​
​​​​​​​​​​Af Helle Broberg Nielsen, journalist


Den ledende overlæge og bioanalytikeren fra Klinisk Biokemisk Afdeling på Sjællands Universitetshospital i Køge oplevede lige netop at få plus og blodtryk godt i vejret ... 


Det Mobile Laboratorium, der ellers havde været på hjemmebesøg hos fire borgere i Køge og Solrød kommuner samme formiddag, ville pludselig ikke starte. Knap så heldigt, når Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg sad klar klokken 15 i et mødelokale på 2. sal på Christiansborg.


Men der kom liv i kalorius igen, og de nåede frem i tide; Karen Søeby - der har overtaget ledelsen af bussen efter Pierre Bouchelouche - og Kadir Akin, der efterhånden kan siges at være lidt af en veteran som bioanalytiker/chauffør på verdens første opsøgende laboratorieenhed.


Tæt på borgerne 

Der var berammet en halv time til fremmøde og fremvisning, så det var lige på og kort: Karen Søeby fremlagde de vigtigste pointer og erfaringer bag laboratoriebussen, der nu har været på landevejen i knap to og et halvt år. 


Konklusionen var, at modellen med fremskudt triagering både holder ældre, skrantende borgere ude af sygehusene med den rette diagnose og opfølgende behandling og pleje. Men også er et tilbud til borgere - psykisk syge, demente eller fx ægtefæller til demente - der ikke magter eller ønsker at blive indlagt. 


Den ledende overlæge sluttede med at påpege, at Det Mobile Laboratorium også har vist sig at være et laboratorium for samarbejdsflader i sundhedsvæsnet; erfaringerne med et sjældent velfungerende samspil mellem praktiserende læger, kommunale plejeteams og sygehusets laboratoriefaglige ekspertise, har været nok så vigtige at hæfte sig ved; Det Mobile Laboratorium er, helt konkret, blevet en omkringkørende katalysator for det ellers så svære tværsektorielle samarbejde.


Så godt tænkt! 

Ude i februarkulden på parkeringspladsen maste et par håndfulde politikere sig sammen i Fiat Ducato’en ombyggede og veludstyrede lastrum. Spørgelysten var stor og såvel Venstres Jane Heilmann, som Flemming Møller Mortensen, Socialdemokratiet, og Jan Erik Messmann fra DF, følte trang til at udtrykke deres umiddelbare begejstring. Så godt tænkt! Så indlysende rigtig! Så oplagt et eksempel til efterfølgelse!


De lovede at ville læse med, når VIVE, det Nationale Analyse- og Forskningscenter for Velfærd, den 5. februar 2018 frigiver en længe ventet evalueringsrapport om Det Mobile Laboratorium.


Det var Danske Bioanalytikere, der havde formidlet mødet med Sundheds- og Ældreudvalget. 


Anja L. Aakeson, regionsformand i dbio-Sjælland og dbios næstformand Martina Jürs deltog også og gav deres besyv med i mødet med de folkevalgte sundhedspolitikere.         ​​


Laboratoriebus1002.jpg 

Sundhedsordfører Flemming Møller Mortensen fra Socialdemokratiet skulle lige have en selfie med bussens udsendte, og det forstår vi jo godt ... Foto: Sine Fiig

 

​​​​​

LinkedIn Email Twitter