13-12-2019

Et job for den fagligt stærke med eventyrlyst i blodet

Bioanalytiker Mia Sommer er Product Development Manager i Essential Health Care i den europæiske afdeling af Sysmex. Hun elsker sit job. Både rejserne, de faglige og de kulturelle udfordringer og den fleksibilitet, jobbet giver hende på hjemmefronten.

Af Jytte Kristensen, fagbladsredaktør

mia-egypten.jpg
”Der var så meget mad. Men det var ikke til diskussion. Først skal vi spise stor middag på lægens kontor, bagefter handler det så om forretning. Ægypterne vil gerne først kigge de folk i øjnene, som de skal indgå aftaler med,” fortæller Mia Sommer.


Hun dækker Europa, Mellemøsten og Afrika i Sysmex’ afdeling EMEA, og det rige måltid blev indtaget på et hospital i Ægypten. Som EHC Product Development Manager var hun i Cairo for at promovere Point of Need-udstyret Genedrive, som hun har det overordnede ansvar for.


”I Danmark ville jeg til sådan et møde være til stede en times tid og så af sted igen. Det går ikke i andre dele af verden, og det er en del af jobbet,” siger hun.


Mia Sommers stilling er skruet sådan sammen, at hun en uge om måneden rejser til forskellige steder i Europa, Mellemøsten og Afrika. De øvrige tre uger arbejder hun fra hjemmekontoret i Humlebæk.

 

 

Skal kunne multitaske

Under ansvarsområder i Mia Sommers jobbeskrivelse er oplistet otte fyldige dotter. Business og pricing models, sales strategy, customer visits, market analysis, training design ... for nu at nævne nogle af de mange opgaver, som jobbet indeholder. Alt naturligvis beskrevet på engelsk, som er arbejdssproget.

 

Det Point of Need-udstyr, som Mia Sommer har ansvaret for at promovere, sælge og udvikle markeder
for, er relativt nyt. Genedrive er en PCR-analyse for hepatitis C, som kun tager 90 min., hvilket mange mindre udviklede lande efterspørger.

 

”I de lande er der generelt stor efterspørgsel efter analyseudstyr, som kan tages med ud i landområderne,
hvor befolkningen ikke har råd til at tage ind til hospitalet i byen for at blive testet,” forklarer Mia Sommer. Især i Ægypten er det aktuelt. Her har den ægyptiske regering sat en kæmpemæssig opsporing af smittede i gang.

 

”En læge i Cairo tager fx hele sit laboratorium og kører ud til meget fattige områder. Her indrettes så fx en skole til et laboratorium, og hele byen kommer og bliver testet,” fortæller Mia Sommer.

 

I landet, hvor Nilen bugter sig fra syd til nord, lider hver tiende indbygger af kronisk hepatitis C. Og mens sygdommen andre steder især rammer narkomaner, er det i Ægypten helt almindelige mennesker, der er smittet. Overførslen af virus skete for omkring 50 år siden, da regeringen forsøgte at udrydde schistosomiasis, en parasit, som spredtes til mennesker via snegle, der levede i Nildeltaet.


Myndighederne massevaccinerede befolkningen, men injektionsnålene blev brugt igen og igen. Resultatet var massiv overførsel af hepatitis C-virus gennem blod.

 

 

Respekterer kulturelle skikke

Mia Sommer tager ikke kun direkte ud på kundebesøg. En stor del af hendes arbejde, når hun er ude, er af mere salgsstrategisk karakter, hvor hun fx hjælper Sysmex’ underafdelinger i de forskellige lande med planlægning.
 
Hun træner også distributørerne i, hvordan de bruger udstyret. I lande, hvor det kan være vanskeligt at komme ind på grund af krig eller terror, kan hun vælge at lægge træningen i mere rolige lande.

”Jeg elsker at komme ud, og jeg gør meget for ikke at træde ved siden af i min påklædning og væremåde. Jeg lader fx være med at give hånd, hvis det ikke er velset kulturelt,” forklarer hun.

 

En anden del af jobbet foregår på de sundhedspolitiske arenaer som fx i WHO og på sundhedskonferencer.

”Det kan være med en stand, hvor jeg viser, hvad Sysmex kan. Men jeg deltager også i møder, hvor jeg danner netværk og fx er med til at diskutere nye guidelines,” forklarer hun.

 

 

 

Sætter pris på fleksibiliteten

Mia Sommer understreger, at jobbet sagtens kan fungere sammen med en familie. Selv har hun og hendes mand tre mindre børn. Når hun er på rejse, tager hendes mand over, og når hun så er hjemme, kan hun tilrettelægge arbejdet, så hun har tid med børnene.

 

”Jeg har aldrig haft det så godt. Jeg er hjemme, når børnene kommer hjem om eftermiddagen, og der en en vis fleksibilitet med mulighed for at lægge arbejdet om aftenen, når de er gået i seng. Jeg skal nå det, jeg skal, og kan i et vist omfang selv bestemme, hvornår jeg arbejder,” siger hun.

 

En af Mia Sommers opgaver er at afdække nye markeder, og her gør hun brug af sin lærdom fra bioanalytikeruddannelsen.

 

”Jeg splitter så at sige faglige artikler ad. Hvis der fx er en læge i et afrikansk land, som skriver om hepatitis, kan baggrunden være, at sundhedsmyndighederne i det pågældende land planlægger en indsats, og dermed kan der være et marked for Sysmex’ udstyr,” forklarer hun.

Når Mia er hjemme, holder hun styr på igangværende projekter og studier. Hun laver market research og yder support til Sysmex’ underafdelinger.

”Det kan være alt fra supply chainspørgsmål til hjælp til at arrangere en træning,” forklarer hun.

Mia Sommers nuværende karriere kan synes langt fra et bioanalytikerjob, men faktisk er det hendes indgående viden om immunkemi og hæmatologi, som hjalp på vej.

 

 

Startede i customer service

Efter endt uddannelse arbejdede Mia Sommer nogle år i blodbanken på Hillerød Sygehus. Springet
til hendes nuværende job foregik over tid.
 
”I de fleste større virksomheder er der god mulighed for udvikling, og jeg startede som Customer Service Specialist i Sysmex Nordic i to år. Hver gang der var brug for support eller service på de store GLP-løsninger i Region Syd, var det mig, der tog telefonen,” fortæller hun.

 

Derfra blev hun lånt ud til EMEA .

 

”Jeg blev kontaktet af en chef i Sysmex EMEA, som havde fundet ud af, at jeg kendte til immunkemi
og koagulation.
 
”Ville jeg være med til at lave noget market research for det japanske hovedkontor?” husker hun.

 

I seks måneder samarbejdede hun med en medarbejder fra Essential Health Care-afdelingen. Samarbejdet vakte hendes interesse for den del af forretningen, og hun fandt sin nuværende stilling på Sysmex´ interne hjemmeside.
 
Kendskab til marketing og en stor portion gåpåmod er vigtigt i jobbet, men Mia Sommer understreger, at det er helt afgørende også at have sin bioanalytikerfaglighed på plads.
 
”Jeg kan forstå kompliceret lægesprog og er god til at lave market research, og så har jeg som sagt i min uddannelse lært at læse faglige artikler og splitte dem ad.”
 
Mia Sommer har haft jobbet siden 1. januar 2019, og lige nu er hun fuldt tilfreds med sit arbejdsliv, men hvad med fremtiden?
 
”Jeg har altid sagt, at jeg ikke vil væk fra Danmark. Men jeg er da begyndt at lege med tanken om at blive rigtig expat.”

 

Skulle muligheden vise sig, er der fuld opbakning på hjemmefronten.
 
”Min mand har sagt: ’Hvis du får tilbuddet, så sig ja.’ Men jeg er ikke helt der. Endnu.”
LinkedIn Email Twitter