20-05-2016

Bog om praktiske færdigheder i sundhedsvæsnet

Bioanalytikerunderviser Nina Ryssel Mink har anmeldt bogen ”Praktiske færdigheder”.

prakfar.jpg

Hvordan kan oplæringen af en praktisk færdighed, der udføres hos en patient struktureres? Hvordan kan en praktisk færdighed evalueres nuanceret? Hvad kan svares, når en studerende spørger, hvad vedkommende bedømmes på til en praktisk eksamen?


Omdrejningspunktet i bogen ”Praktiske færdigheder” er modellen for praktisk færdighedsudøvelse samt tilhørende pædagogiske redskab. Formålet med begge er at optimere og strukturere evalueringen, i både lærings-, udviklings- og eksamenssammenhænge, når der skal udføres praktiske færdigheder af høj kvalitet hos en patient.


Citat: ”Model for praktisk færdighedsudøvelse består af seks kategorier, som tilsammen indfanger det centrale i alle praktiske færdigheder, der udføres hos patienter”.

 

Disse seks kategorier forklares og eksemplificeres i bogen. I bogen relateres betydningen af forskellige emner i forhold til modellen fx betydningen af feedback og evaluering, overføring af læring, begreber og sprog samt teoretisk viden.

Øvelser til studerende

Desuden er der konkrete øvelser i, hvordan der kan arbejdes med læring af modellen. Bogens forfatter foreslår, at de studerende arbejder med disse øvelser, så de opnår fortrolighed med modellen for
at opnå størst muligt udbytte af arbejdet med at erhverve de praktiske færdigheder.

Modellen for praktisk færdighedsudøvelse er oprindelig udviklet i 1999 af nuværende norske professor i sygeplejevidenskab, Ida Torunn Bjørk. Ud fra modellen blev det pædagogiske redskab udviklet
af forskningsgruppen RiNS (Research in Nursing Skills) i 2009.

 

Målgruppen for bogen er primært kliniske undervisere, vejledere og andre fagpersoner
i sundhedsvæsenet, der oplærer eller evaluerer studerende og kollegaer i
praktiske færdigheder udført ved patienter.

 

Tværfagligt indblik

Jeg mener, at også censorer og medeksaminatorer, kan have stor glæde af modellen. Bogens forfatter anbefaler desuden, at studerende, der skal oplæres i praktiske færdigheder hos patienter, kan
drage nytte af bogen.

 

Bogen er hurtigt læst, let forståelig og giver en god præsentation af modellen for praktisk færdighedsudøvelse og det tilhørende pædagogiske værktøj. Både de enkelte kategorier samt modellen som helhed understøttes af eksempler fra sundhedsfaglige professioner og kontekster.

Det mest optimale havde været eksempler fra vores eget fagfelt, (der er kun nævnt et enkelt lille eksempel om blodprøvetagning). Alligevel synes jeg, at eksemplerne fra de andre professioner er så fint beskrevet, at de er udbytterige og tilmed giver et tværfagligt indblik.

 

Bog og hjemmeside

De emner om evaluering og feedback samt overføring af læring og teoretisk viden, der relateres til modellen i bogen, behandles kun kort. Da det er meget relevante emner i forhold til arbejdet med
praktiske færdigheder, kunne disse emner med fordel kunne være uddybet. På hjemmesiden: www.rins.dk findes en præsentation af modellen og det pædagogiske redskab.
 
Bogen har dog den styrke i forhold til hjemmesiden, at den medinddrager de førnævnte eksempler fra sundhedsfaglige professioner, som giver en god forståelse. Jeg ser frem til at arbejde med modellen
i forhold til oplæring, vejledning samt eksamination i blodprøvetagning og EKGoptagelse, hvor den kan være yderst brugbar.
 

Anmeldt af
Bioanalytikerunderviser
Nina Ryssel Mink
Klinisk Immunologisk og Klinisk Biokemisk afdeling
Sygehus Lillebælt, Kolding Sygehus

Relaterede sider

 

 Om bogen

 
​”Praktiske færdigheder”
Karin Larsen, Carsten Munch Nielsen,
Ida Torunn Bjørk
Munksgaards Forlag 2015
Sider: 80
Pris: 135,- vejl.
LinkedIn Email Twitter