13-09-2018

Drømmen om en kandidatuddannelse er strandet. dbio går i tænkeboks

Syddansk Universitet (SDU) har afvist kandidatuddannelsen i bioanalytisk diagnostik, som blandt andre Danske Bioanalytikere har arbejdet for i en årrække. SDUs direktion mener ikke, at behovet for uddannelsen er dokumenteret tilstrækkeligt.

​​​​​​​​​​​​​​​Af Niels C. Jensen, journalist
SDU nyhedsfoto.png

​Syddansk Universitet (SDU) har afvist kandidatuddannelsen i bioanalytisk diagnostik, som blandt andre Danske Bioanalytikere har arbejdet for i en årrække. Foto: SDU


Kandidatuddannelsen i bioanalytisk diagnostik, tænkt som en akademisk overbygning på bioanalytikeruddannelsen, er gået gennem flere stop and go på Syddansk Universitet (SDU), men blev afvist i den sidste behandling. 


Direktionen på SDU fandt ikke, at aftagergrundlaget, på baggrund af de høringssvar, som var kommet ind, var stort nok. 


"Kandidatuddannelsen i bioanalytisk diagnostik har været behandlet på direktionsmødet i dag, og de godkendte desværre ikke ansøgningen. Direktionen vurderede, at ansøgningen ikke i tilstrækkelig grad kunne dokumentere behovet for uddannelsen, og at positiv vurdering i ministeriet derfor ikke var sandsynlig," skriver SDU i en mail til Danske Bioanalytikere.

 

Mange har gået og ventet på kandidatuddannelsen, senest aktualiseret af uddannelsesloftet, som har det gjort det sværere for bioanalytikere at starte på en kandidatuddannelse.


dbio går i tænkeboks

Næstformand i Danske Bioanalytikere - dbio, Martina Jürs, ærgrer sig over SDUs beslutning, men takker alle, der har været med i arbejdet for en bioanalytiker-kandidat.


"Desværre har SDU i dag afvist vores ansøgning om en kandidatuddannelse i bioanalytisk diagnostik. Men herfra skal lyde en stor tak for indsatsen indtil nu, til de mange af jer, som har brugt kræfter på arbejdet. dbio går nu i tænkeboks."

LinkedIn Email Twitter