06-02-2019

Diagnostikken ignoreret i regeringens sundhedsudspil. Men gæt hvad der så skete..

Hverken dbio eller Radiograf Rådet blev – trods direkte henvendelser – indkaldt til den møderunde, sundhedsministeren i januar havde med stort set alle andre faglige organisationer på sundhedsområdet. Den 5. februar kom der så et kald fra ministeriet

Af Helle Broberg Nielsen, journalist

04-Ellen-Trane-Noerby-Fotograf Flemming Leitorp.jpg

Ellen lyttede. Omsider. Efter gentagne henvendelser er dbio endelig blevet inviteret til møde om sundhedsreformen. Pressefoto

 
Det nytter sig at brokke sig respektfuldt.


Den 31. januar afsendte dbio’s formand Martina Jürs et bekymret brev til sundhedsminisister Ellen Trane Nørby og minister for offentlig innovation, Sophie Løhde. Medunderskriver var Charlotte Graungaard Falkvad, formand for Radiograf Rådet. Under overskriften:

”Sundhedsreformens blinde øje: Diagnostikken”, gjorde de to formænd ministrene opmærksom på, at … 


”Diagnostikken er i dag en ukendt eller meget lille størrelse i store dele af det nære sundhedsvæsen, men vil som følge af en sundhedsreform, som foreslået af regeringen, skulle spille en meget større rolle. Diagnostikken tættere på borgeren er en gevinst for patienterne, hvis de rette fagkompetencer medtænkes. Samme kompetencer kræves uafhængigt af, hvor opgaven løses, hvis kvaliteten skal bevares.”

 

Sygeplejersker every where

Baggrunden for det nyetablerede fodslag med Radiograf Rådet er, at hverken de eller dbio optrådte på den ganske lange liste over faglige organisationer, patientforeninger og andre interessenter, som sundhedsministeren indkaldte til møder i forbindelse med præsentationen af regeringens udspil til en større sundhedsreform den 15. januar.
 
På trods af at dbio både skriftligt og mundtligt – under en personlig kontakt under KL’s, Kommunernes Landsforenings sundhedskonference den 22. januar – venligst har henledt sundhedsministeren på den problematiske udeladelse.
 
I regeringens skriftlige oplæg nævnes et enkelt sted, at bioanalytikere i fx kommunale sundhedshuse ”kan tage blodprøver og forklare resultater af laboratorieundersøgelser”. Men altså uden en uddybning af, at faggruppen også kan forestå egentlig rådgivning af læger og sygeplejersker samt indkøb og kvalitetssikring af prøver og udstyr.
 
Ved pressekonferencen i forbindelse med lanceringen af regeringens sundhedsudspil koblede Ellen Trane Nørby dog – ligesom i en paneldebat under Lægedage for praktiserende læger i Bella Centret i november – stadig blodprøver med ”laboranter”. Og sygeplejersker, ikke mindst. Sygeplejerskerne, der ellers er stor mangel på, er tydeligvis tiltænkt en absolut hovedrolle som sundhedsfaglige multi-taskere i fremtidens nære sundhedsvæsen, så vidt regeringens foreløbige udspil.
 

Fortsat fodslag med radiograferne

Siden har sundhedsministeren tilsyneladende fået det lært; at den faggruppe, der har ekspertisen vedrørende den samlede håndtering af humanbiologisk prøvemateriale, rettelig hedder bioanalytikere. I alt fald nævnte hun faggruppen med korrekt betegnelse og gav den tillige lovord med på vejen i sin tale på KL’s sundhedskonference en uge senere.
 
Lige inden havde dbio da også sendt ministeren, statsminister Lars Løkke Rasmussen og innovationsminister Sophie Løhde et brev med en lille opmærksomhedssøgende gimmick i form af en legetøjs-laboratoriebus; den havde såmænd også haft en vis effekt, kunne hun smilende fortælle, da dbio’s konsulent efterfølgende løb hende op på konferencen.
 
Men altså ikke tilstrækkeligt til, at sundhedsministeren helt havde forstået vigtigheden af kvalitetsdiagnostik helt tæt på patienterne. Den ventede invitation til et møde udeblev.
Lige indtil tirsdag den 5. februar klokken 15.30, hvor der pludselig var telefon fra ministersekretariatet: Om dbio og Radiograf Rådet kunne møde op til samtale i ministeriet om ca. et døgn?
 
 

Jo, tak! What took You so long?

Måske var det udgangsreplikken på brevet til Trane Nørby og Løhde, der gjorde det klart for ministeren, at de to organisationer langt fra betragtede kampen som tabt: ”Radiograf Rådet og Danske Bioanalytikere henstiller (dog) til, at diagnostikken også tænkes ind inden indgåelse af en politisk aftale, hvorfor vi ser frem til et møde i den nærmeste fremtid.”
LinkedIn Email Twitter