21-05-2019

"Der skal være færrest mulige byrder ved at gå fra en professionsbachelor til en kandidatuddannelse"

Lige om lidt skal vi stemme til Folketingsvalget. Men hvad mener kandidaterne egentlig om det, der betyderne noget for bioanalytikere og laboranter? dbio.dk har stillet alle 13 partier fire spørgsmål. Her får du svarene fra Det Konservative Folkeparti.

​​​Af Niels C. Jensen, journalist

Sundhedsordfører Mette Abildgaard fra Det Konservative Folkeparti svarer på fire spørgsmål fra Danske Bioanalytikere.Logo_High_Centreret_RacingGreen_RGB.PNG

Prioritering i et presset sundh​edsvæsen. Skal beslutningen om, hvem der skal behandles, ske på et politisk eller fagligt grundlag?

"Lad os først gøre det helt klart: Alle danskere skal kunne få behandling i vores sundhedsvæsen. Det er et helt grundlæggende element i vores samfund. Vi ved godt, at Sundhedsvæsenet står overfor nogle klare udfordringer.

Det er også derfor, at vi med den nye sundhedsreform ønsker at aflaste og styrke vores hospitaler, praktiserende læger m.v. – blandt andet med en nærhedsfond på 8,5 milliarder kroner.

Når det kommer til den konkrete behandling og medicin, som vi skal tilbyde patienterne, så ønsker vi, at dette sker med udgangspunkt i det styrkede behandlings- og medicinråd, som vi har aftalt med den nye sundhedsreform."
 

Uddannelse hele livet. Hvordan vil I sikre, at det fremover bliver nemmere for professionsbachelorer som f.eks. bioanalytikere at tage en kandidatuddannelse?

"Vi skal sikre, at der er færrest mulige byrder ved at gå fra en professionsbachelor til en kandidatuddannelse. Det var også årsagen til, at vi i efteråret 2015 med justeringen af fremdriftsreformen genindførte mulighed for supplering – samt at skabe et større fokus på mere samarbejde mellem professionshøjskoler og universiteter i forhold til overgange og udviklingen af nye kandidatuddannelser.

Vi mener, at det er vigtigt, at vi fastholder den dialog, så universiteterne og professionshøjskolerne sammen kan sikre smidige overgange."
 

​Diagnostisk kvalitet. Hvilke faggrupper og kompetencer, mener du, er vigtige for at stille korrekte diagnoser som forudsætning for den rigtige behandling?

"Det afhænger af hvilken sygdom, der er tale om. Det er selvfølgelig vigtigt med et samarbejde mellem bioanalytikerne, lægerne og sygeplejerskerne. Det siger sig selv. 

Generelt er det vores opgave fra politisk side at sørge for, at hospitalerne, de praktiserende læger m.v. har de rette muligheder for at kunne tilegne sig de kompetencer, der er brug for, så patienterne hurtigst muligt kan få stillet den rette diagnose."
 

Psykisk arbejdsmiljø. Hvordan vil du sikre, at ansatte, heriblandt bioanalytikere, i sundhedsvæsnet har plads og tid til at yde høj faglig kvalitet?

"Ved at give dem mere tid og plads til deres arbejde. Vi har klart sagt, at ønsker at reducere bureaukrati for alt personale i sundhedsvæsenet – det gælder også for bioanalytikere.​"
​​
 

 Kandidaten

 

Mette Abildgaard​​

Mette Abildgaard - pressefoto.jpg
Folketinget
  • Jun. 2015: Medlem af Folketinget 
  • Maj 2018 Ordfører for: Sundhed, miljø, klima og grundlov
   
Region Hovedstaden
  • Jan. 2014 – Dec. 2015 : Medlem af regionsrådet i Region Hovedstaden 
  • Formand for Kræftudvalget i Region Hovedstaden
  • Medlem af Danske Regioners Sundhedsudvalg

Uddannelse
  • Sep. 2007 – Jun. 2013: Cand. Soc, Master of sociale science, Roskilde Universitet

Kilde: konservative.dk
LinkedIn Email Twitter