06-05-2019

Arbejdspsykolog: Der er hensynsbetændelse blandt bioanalytikerne

Arbejdsmiljøet på laboratorierne kan være hårdt. Ifølge NFA har mere end hver tredje bioanalytiker inden for det seneste år været vidne til, at kolleger er blevet udsat for mobning. Mille Mortensen mener, der kan være tale om hensynsbetændelse.

Af Niels C. Jensen, journalist

Hensynsbetændelse.jpg

 

Arbejds- og organisationspsykolog Mille Mortensen har rådgivet Arbejdstilsynet i forhold til en opdateret
vejledning om psykisk arbejdsmiljø, der gør det nemmere for Arbejdstilsynet at give et påbud vedrørende
krænkende handlinger og mobning.

 

Går bioanalytikerne og krænker hinanden i hverdagen? 

”Jeg har oplevet, at der kan være en form for det, jeg kalder hensynsbetændelse, blandt bioanalytikerne. En arbejdskultur, hvor det ikke er trygt at stå ved sine fejl eller at påtale andres inkompetence, uvidenhed eller fejl. Det siger jeg med baggrund i både tallene fra Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø og mine egne oplevelser på de kurser, jeg har afholdt om mobning i Danske Bioanalytikere.”


”Derudover kan jeg se i min forskning, at det typisk er sådan i fag med mange kvinder, at der opstår en form for kagekultur, hvor der er en misforstået enighed om, at vi alle sammen er gode venner, og jeg kan derfor ikke påpege andres fejl og mangler, for hvis jeg gør det, så er jeg bange for, at vi bliver uvenner, eller den anden bliver sur på mig,” siger Mille Mortensen og fortsætter:

”Hvis man som bioanalytiker giver forkerte prøvesvar til patologen, kan det have enormt store konsekvenser for patienten. Der er brug for en speak up-kultur, hvor man tør stille sig frem og tale om sin usikkerhed og tvivl.”

 

 

Mod smitter - ligesom influenza

”Der skal være rum for, at man står frem og siger: ’Jeg er i tvivl om de her prøver, hvad tænker du?’ Man skal kunne dele sin tvivl og usikkerhed med kolleger uden at frygte repressalier. På samme tid skal der være rum for, at man kan spørge sin kollega om, hvorfor hun tog de prøver og lavede de analyser.”
 

Mille Mortensen forklarer, at hun i sin forskning på Rigshospitalet oplevede, hvordan læger og sygeplejersker fik reaktioner som:

 

”Tror du ikke, at du skal på et kursus i mindfulness eller spise en tudekiks,” hvis de udtrykte deres usikkerhed. En form for Tarzan-syndrom, hvor man skal kunne klare det hele selv.


”Der er brug for, at alle, men specielt ledere, tør vise deres sårbarhed og usikkerhed. Det handler om mod, men det er heldigvis med mod ligesom med influenza: Det smitter.”


I dbio har Mille Mortensen blandt andet været underviser på to meget populære specialmoduler for arbejdsmiljørepræsentanter om mobning i efteråret 2018, og desuden trækker fagforeningen ofte på Mille Mortensen og hendes viden, når det handler om psykisk arbejdsmiljø.

LinkedIn Email Twitter