01-03-2019

Den uge, hvor blev dbio bombarderet med breve fra regeringen

Ekstrapost fra Lars Løkke og sundhedsminister Ellen Trane Nørby til Danske Bioanalytikere.

Af Helle Broberg Nielsen, journalist

larslr.PNG
Nu kender de os vist, og ved, hvad faggruppen er særlig skrap til; i slutningen af februar modtog dbio’s formand Martina Jürs to takkebreve, først fra statsminister Lars Løkke Rasmussen og et par dage senere fra sundhedsminister Ellen Trane Nørby.


Statsministeren ville i et munter tonefald kvittere for den lille gimmick – en miniature laboratoriebus – som dbio sendte ham som en påmindelse om, at nej … vi er ikke ”laboranter”.

 

Kom forbi igen, det var så hyggeligt sidst

Henvendelsen fra Trane Nørby takker for gode, konkrete input under et møde med ministeren og hendes kollega Sophie Løhde den 5. februar. Og inviterer til en videre drøftelse af, hvordan bioanalytikernes kompetencer kan bruges bedre i forbindelse med en kommende sundhedsreform.

Herunder muligvis også give bioanalytikerne adgang til selv at ordinere blodprøver indenfor visse rammer. I brevet lyder det sådan:


”Jeg er derfor også som udgangspunkt positivt indstillet over for jeres forslag om, at bioanalytikere kan tildeles et forbeholdt virksomhedsområde.”


Altså; bioanalytikere kan inden for visse rammer få lov til selv at ordinere blodprøver og analyser uden at skulle besvære en læge først. Noget som Danske Bioanalytikere arbejdet på i mange år.

 

ellen.PNG

LinkedIn Email Twitter