05-01-2021

Den engelske coronavirus-variant spreder sig i Danmark

Den engelske virusvariant SARS-CoV-2 cluster B.1.1.7 spreder sig stadig i Danmark, der er nu påvist 86 tilfælde herhjemme. Men antallet forventes at være ni gange større. Det fremgår af en ny rapport fra Statens Serum Institut (SSI).

​​​Af Niels C. Jensen, journalist

den-engelske-coronavirus-variant.png

​SSI arbejder på at styrke overvågningen af den engelske virusvariant både ved at øge kapaciteten af helgenomsekventering fra 3000 til 5000 ugentlige analyser og afkorte tiden fra prøvetagning til svar.​ Illustration: dbio


”Spredning med en mere smitsom virusvariant kan føre til en stejlere epidemikurve med et højere toppunkt. Det nye virus vil sikkert fortsætte med at sprede sig, og det vil betyde at vi skal styrke vore smitteforebyggende tiltag eller fastholde dem i længere tid for at holde epidemien under kontrol,” siger overlæge og konstitueret faglig direktør Tyra Grove Krause på SSI.


Der er pr. 2. januar 2021 påvist 86 tilfælde af denne engelske virusvariant i Danmark. Den udgør dermed 0,8% af de ca. 10.300 sekventerede prøver i perioden fra uge 47 til uge 52. Andelen af påviste tilfælde er stiger imidlertid, og i uge 52 udgjorde cluster B.1.1.7. 2,3% af 1582 sekventerede prøver.


Indtil videre er det kun SSI - i samarbejde med de klinisk mikrobiologiske afdelinger på hospitalerne - der har udført sekventeringen, og da man kun har sekventeret 11% af de positive prøver, forventes det, at det reelle antal personer, som er smittet med den engelske variant, vil være cirka ni gange højere.


Påvist mange andre steder i Europa

Den nye virusvariant er blevet påvist i en lang række andre Europæiske lande. Det gælder for eksempel Sverige, Norge, Island, Tyskland, Holland, Frankrig, Italien, Spanien og Portugal.


I de fleste af landene er varianten primært blevet fundet blandt rejsende fra Storbritannien, hvilket formentlig skyldes at testningen og analyserne har været fokuseret på denne gruppe af rejsende. Det er sandsynligt, at der også er samfundsmitte med den engelske variant i andre lande, men det opdages især i lande med høj kapacitet til helgenomsekventering.


”Vi er ét af de lande, der sekventerer flest prøver. Derfor kan vi følge udviklingen tæt, men vi arbejder også på at opsætte en ny PCR-test, der specifikt kan påvise én af de særlige ændringer, som dette virus har, så vi kan følge udviklingen blandt alle positive prøver tæt på realttid” siger Tyra Grove Krause.​​​

LinkedIn Email Twitter