03-12-2019

Danske undervisere vandt det hele på NML-konference

På Nordisk Medicinsk Laboratoriegruppes uddannelseskonference i Borås i september gik samtlige posterpriser til danskere.

Af Jytte Kristensen, fagbladsredaktør

Foto: Marcus Rehnberg,  redaktør Laboratoriet (Sverige)


Alber_poster.jpg

1.-PRISEN på 5.000 SEK

gik til projektet ”Inquiry Based Science Education (IBSE) – new eyes on Biomedical Laboratory Scientist teaching in clinical departments”.

Projektet er udarbejdet af  bioanalytikerunderviserne Mia Hjort Albers, Klinisk Fysiologi og Nuklearmedicin, og Camilla Christine Qvist, Patologisk Afdeling, Rigshospitalet.


I det tværfaglige projekt fik studerende fra syvende semester til opgave at fremstille et fantom til kvalitetskontrol af en DXA-scanner. Et fantom er en model, som anvendes til at undersøge røntgenstråler og røntgenudstyrs egenskaber. Fantomet udformes af materialer, som har samme strålingsabsorberende
egenskaber som menneskeligt væv. Projektet gennemførtes med IBSE-metoden, Inquiry Based Science Education.


IBSE baseres på, at de studerende undersøger et virkeligt problem, og består af fire ikke-lineære trin: Engage, Explore, Explain and Elaborate. Det didaktiske fokus er, at de studerende skal tilegne sig  forskningens arbejdsmetoder og tankesæt. Slutproduktet blev et fungerende fantom fremstillet
af kyllingeben indlejret i gelatine.


Læs mere på: https://ibl-inst.se/poster-abstracts-nml-201

 

2.-PRISEN

webposterpris-nml.jpggik til adjunkterne Lisbeth Koch Thomsen og Charlotte Lerbech Jensen fra Professionshøjskolen Absalon for en poster om peer-to-peer: ”Collaborative peer-to-peer project”.

Et nyt curriculum for bioanalytikeruddannelsen i Næstved gav mulighed for implementering af et peer-to-peer-projekt om samarbejde på tværs af semestre, hvor både studerende, undervisere fra klinikken og uddannelsesinstitutionen medvirker.

 

Projektet omhandler et biomedicinsk emne, som giver indsigt i og forståelse af patientens vej gennem sundhedsvæsenet. Fra en både teoretisk og klinisk vinkel.

Læs mere på: https://ibl-inst.se/poster-abstracts-nml-2019/

 

 

 

 3.-PRISENwebpsterpris-nml-2.jpg

gik til projektet ”Interprofessionel collaboration – a creative and humoristic approach”.

 

Projektet er udarbejdet af bioanalytikerstuderende Marco Rudi Christiansen, Anne Henriksen, Linda Hammer, Bjørg H. Tank, Fevie C. Hubag og bioanalytikerunderviserne Kirsten Hartmann og Tanja Würtz Jørgensen, Klinisk Patologisk Afdeling, Odense Universitetshospital.


I 2019 blev 5.-semesterstuderende udpeget til at observere tværfagligt samarbejde i deres kliniske uddannelse og udarbejde en video om deres observationer. Videoen skulle være et læringsobjekt for fremtidige studerende i afdelingen  og vise eksempler på både godt og dårligt tværfagligt samarbejde.
Det viste sig at være meget svært at finde eksempler på dårligt samarbejde, og derfor valgte de studerende at udarbejde en kreativ video med overdrivelse og humor. De studerende spillede alle roller.


Læs mere på: https://ibl-inst.se/poster-abstracts-nml-2019/

LinkedIn Email Twitter