22-05-2020

Dansk opgaveglidning i patologien inspirerer nordmænd

To bioingeniører og to patologer tog fra Kristiansand til Hjørring for at studere, hvordan bioanalytikerne her selvstændigt screener og diagnosticerer polypper fra tarmen.

​​​​​​​Af Jytte Kristensen, fagbladsredaktør

Norge opgaveglidning.jpg

Anita Vaslund, bioingeniør, Sørlandet Sykehus. Foto / Camilla Brandt,  kommunikationskonsulent, Regionshospital Nordjylland 

 
 
På Dansk Cytologiforenings årsmøde den 6. marts var bioanalytiker Gitte Woldum fra Patologisk Institut i Hjørring programsat til at fortælle om screening af colorectale polypper. En opgave, bioanalytikerne har overtaget fra patologerne, og som de mestrer i en grad, så de i dag både mikroskoperer, diagnosticerer og sender svarene ud.
 
Det punkt i årsmødeprogrammet vakte interesse i Norge. På Sørlandet Sykehus i Kristiansand i Norge har fem cytobioingeniører nemlig brug for nye opgaver. Efter at HPV-screening er indført som primær screening af celleprøver for livmoderhalskræft, og folkeundersøgelsen samtidig er blevet centraliseret på færre  hospitaler, er der ikke længere brug for dem.
 
 
Den 10. januar drog to norske bioingeniører og to patologer derfor på studiebesøg til Hjørring for ved selvsyn at se og høre, hvordan de har flyttet screening af tarmpolypper fra patologer til bioanalytikere.
 
En af de besøgende er Rolf Bruun Bie, patolog og afdelingslæge ved Sørlandet Sykehus i Kristiansand. Han forklarer: ”Vores projekt er at finde nye arbejdsopgaver til vores dygtige screenere.” 
 
 
Rolf Bruun Bie peger på, at bioingeniørerne kan aflaste patologerne. ”De arbejdsopgaver, vi ønsker at aflaste patologerne med, er i første omgang screening af colorectale tarmpolypper, da der skal indføres national tarmscreening inden for de nærmeste år i Norge. Dette vil kræve flere patologer til diagnostik, hvilket vi ikke har, og derfor tænker vi, at bioingeniører, som allerede har kompetence inden for mikroskopering, kan læres op til denne opgave.”
 
 

Bioingeniører: Vi er klar

I Hjørring fik de norske gæster et oplæg om screeningen for tarmkræft. De hørte om, hvordan bio- analytikerne er blevet lært op og kiggede på snit. Bioingeniørerne Grete von der Ohe og Anita
Vaslund var med i Hjørring:
 
”Vi er vældig fornøjede ved udsigten til nye opgaver, og vi tror jo på, at vi kan få patologerne med os. Det er jo ikke, fordi vi vil tage opgaverne fra patologerne. Vi vil aflaste dem, så de kan bruge deres tid på andre ting. Det er vigtigt for os, at de kompetencer, vi allerede har, kan bruges og videreudvikles,” siger Grete von der Ohe.
 
Anita Vaslund: ”Fra at være  vant til at arbejde med cytologiske prøver er histologiske prøver  en udfordring. Det er jo en helt anden måde at arbejde på. Vi skal nu se på hele vævsstrukturen i stedet for den enkelte celle. Men vi er jo vant til at bruge mikroskop, og vi trives  i et job, hvor vi har med mikroskope- ring at gøre. Og så skal det jo ikke bare være sysselsætning. Det skal give mening og have nytteværdi.”
 
 
Bioingeniørerne lægger desuden vægt på, at de får en oplæring, så de er trygge ved arbejdet og kan levere god kvalitet.
 

Har også besøgt hollandsk laboratorium 

For patolog Rolf Bruun Bie er oplæring også helt centralt. ”Vi skal finde en systematisk måde at lære op på med dokumenteret kvalitet,” siger han.
 
I Hjørring er det afdelingens patologer, der har oplært bioanalytikerne i screening af tarmpolypper, og de har arbejdet helt tæt sammen i forløbet. De norske bioingeniører og patologer fra Kristiansand har tidligere været på besøg i et patologisk laboratorium i Holland, hvor bioanalytikerne har arbejdet med tarmscreening i fire år. De har fået otte måneders oplæring, i alt 77 timer og 11 dages undervisning.
 
”Vi har drøftet, om vi måske kan deltage i den hollandske uddannelse, som er for både patologer og bioanalytikere. Men vi kan jo ikke lære det hele på 11 dage. Der vil også blive tale om oplæring internt,” forklarer Anita Vasland.
 
Først skal jorden dog gødes i det norske fagmiljø for patologer.
 

Norske patologer er skeptiske

Næste skridt er at præsentere de danske og hollandske erfaringer for bestyrelsen i den norske patologiforening, DNP, fortæller Rolf Bruun Bie, som selv er næstformand i foreningen. ”Vi tager en lidt forsigtig tilgang. Jeg ved, at der blandt de norske patologer og især i gruppen af gastropatologer er modstand mod, at bioingeniørerne overtager opgaven med screening af polypper,” siger han.
 
Han planlægger også at besøge patologien i Viborg og i Randers, hvor bioanalytikerne også screener tarmpolypper, men ikke selv stiller diagnoser og giver svar ud som i Hjørring.
 
”Det er meget radikalt, det, de gør i Hjørring, og vi har behov for også at inddrage andre synspunkter. Det er vigtigt at få det norske fagmiljø med på ideen,” siger Rolf Bruun Bie.
LinkedIn Email Twitter