22-12-2020

Covid-19 vaccine godkendt. Hvornår er det bioanalytikernes tur?

Den første Covid-19 vaccine er blevet godkendt til brug i Danmark. Tilbud om vaccination af sundhedspersoner herunder bioanalytikere og laboranter er højt prioriteret, men det kommer til at tage tid før alle sundhedspersoner får tilbudt vaccinen.

​Af Janus Pill Christensen, organisatorisk chef
20201203-094106-L-1920x1199we.jpg  

De første vacciner mod covid-19 er på vej til Danmark. Foto: Dado Ruvic/Reuters/Ritzau Scanpix​​

 
Her op mod jul er den første vaccine mod Covid-19 blevet godkendt. Sundhedsmyndighederne har udarbejdet en plan for udrulningen af vaccinationsindsatsen i Danmark. 

I første omgang prioriteres blandt andet særligt sårbare, ældre og personer, der arbejder i kritiske funktioner samt personale, der arbejder med sundheds- og plejeopgaver. Ambitionen i forhold til sundhedspersoner, er målrettet at tilbyde vacciner til personale, der er særlig udsatte for smitte og/eller varetager en kritisk funktion. Det fremgår af Sundhedsstyrelsens planlægningsgrundlag for vaccinationsindsatsen. 

Danske Bioanalytikere bakker op om sundhedsmyndighedernes strategi. Men dbio har en række opmærksomhedspunkter, som er fremført i forhold til udrulningsplanen. Næstformand Katja Wienmann Bramm understreger i den forbindelse:

”Sundhedsmyndighedernes strategi er udtryk for sund fornuft. Vi skal have tilbudt vaccinen til ældre og sårbare i risikogrupper samt de mest udsatte sundhedspersoner først. I den forbindelse er dbio meget opmærksom på, at flere bioanalytikere og laboranter hører med til kategorien af udsatte sundhedspersoner. Det handler ikke om bestemte specialer, men om de funktioner, hvor man har tætte og længerevarende kontakter med patienter – ikke mindst med smittede patienter eller patienter, hvor der er mistanke om smitte,” siger næstformand Katja Wienmann Bramm.

Forvent forskel mellem arbejdspladser ​

Det må det forventes, at der vil være forskel på, hvilke grupper af bioanalytikere og laboranter, der i første omgang tilbydes vaccinen på den enkelte arbejdspladser, selvom den første fase af udrulningen af vaccinetilbuddet vil være meget centralt styret.

Den centrale styring fra sundhedsmyndighederne vedrører udpegning og prioritering af målgrupper og logistikken omkring distribution af vacciner og udpegning af steder, hvor vaccinationen skal finde sted for de forskellige målgrupper mv. Alt dette fremgår af Sundhedsstyrelsens plan.

Afklaringen hvem der præcist skal have tilbudt vaccine, hvornår er dog en decentral ledelsesmæssig beslutning uden at det nærmere er præciseret fra Sundhedsstyrelsens side, hvem der skal træffe beslutningen. Det vil også specielt i den første fase være forskelligt, hvor mange vacciner, der tilgængelige på de enkelte hospitalsmatrikler. Derfor vil der være forskel mellem de enkelte arbejdspladser. 
 

Hastigheden i udrulningen forventes at stige

I første omgang kommer der et meget begrænset antal doser af vacciner til landet. Men forventningen er, at der løbende vil komme nye forsyninger af vacciner. Det har Sundhedsstyrelsen flere gange understreget. Det er samtidig forventningen, at endnu en vaccinekandidat med stor sandsynlighed vil kunne godkendes i januar. I løbet af foråret må det ligeledes forventes, at flere vacciner bliver godkendt. Det vil bane vej for, at hastigheden i vaccinationsindsatsen vil kunne sættes betydeligt i vejret. 

Netop hastigheden er vigtig for bioanalytikere og laboranter, forklarer Katja Wienmann Bramm, da målgrupperne i den første fase ifølge Sundhedsstyrelsen alene dækker 300-400.000 personer, når der ses på samfundskritiske funktioner herunder sundhedsområdet. 

”Vi må som faggruppe, ligesom andre, væbne os lidt med tålmodighed. På den anden side er vi meget optaget af at få vaccinetilbuddet udbredt hurtigst muligt på arbejdspladserne. Selvom man måske ikke har direkte patientkontakt, kan der være andre forhold, som det er væsentligt at forholde sig til. Mange arbejder f.eks. i rum med meget lidt plads, hvor det er svært at holde afstand - og smitte på arbejdspladserne kan generelt udfordre løsningen af arbejdsopgaverne. Grundlæggende skal vi hurtigst muligt forebygge, at smitten spredes i vores sundhedssektor, uanset om det er på hospitalerne, i lægepraksis eller andre steder,” siger næstformand Katja Wienmann Bramm.
 

 Covid-19 vaccination

 
  • Du kan læse hele Sundhedsstyrelsens udrulningsplan fra november 2020 her.​
  • ​Retningslinjer og kommunikation omkring vaccinationsmulighederne vil løbende at blive udarbejdet og opdateret af Sundhedsstyrelsen.
  • Danske Bioanalytikere arbejder for at bioanalytikere og laboranter får adgang til at vælge at lade sig vaccinere mod Covid-19 i respekt for at det er den enkeltes valg, om man ønsker at lade sig vaccinere. 
LinkedIn Email Twitter