07-01-2021

Corona trækker tænder ud på biokemi - Midt- og Vestjylland er løbet tør for bioanalytikere

Kampånden og holdånden overlever på presset afdeling i Herning, selv om mange bioanalytikere er slidte. Ikke mindst fordi de ikke kan afspadsere store mængder overarbejde. "Vi vil gerne, og vi er gode til vores arbejde. Men vi vil gerne være flere"

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Af Niels Stoktoft Overgaard, journalist
RegHospitalet_Herning_Bioanalytikere_9.jpg

Alle de patienter, der ankommer til modtagelsen eller akutafdelingen, og som automatisk grupperes som ”obs-covid” presser Klinisk biokemisk afdeling i Herning. De tager nemlig meget ekstra tid. Fo​to: Astrid Dalum

To bioanalytikere i nattevagt klarer fra kl. 23.00 til kl. 03.30 ikke færre end 42 blodprøvetagninger
og 21 optagelser af ekg rundt om på hospitalet. De kan ikke følge med. De ringer derfor og vækker en sovende kollega. Han farer i tøjet i sit hjem og kommer hurtigt til undsætning.

Sådan sker det jævnligt på Klinisk Biokemisk Afdeling i Herning. På én uge hændte det tre gange, at nattevagter måtte tilkalde en kollega. Ingen brokker sig over at få afbrudt søvnen. De stiller op til at assistere klemte kolleger.

”Vi vil gerne, og vi er gode til vores arbejde. Men vi vil gerne være flere til at deles om belastningen,” siger bioanalytiker og tillidsrepræsentant Trine Meinby.

Corona presser ikke kun mikrobiologiske afdelinger. Biokemien er også ramt flere steder. Blandt andet fordi omklædning til covid-beskyttelsesdragter ofte fordobler tiden på en enkelt
prøvetagning fra måske typisk 10 minutter til 20 minutter.

Bioanalytikerne i Herning er ikke på kald om natten. De får ikke tillæg for at stå til rådighed. Det er ikke indarbejdet i deres arbejdsplaner.

”Derfor kan det blive yderligere en stressfaktor at gå i seng hjemme uden at vide, om man bliver
ringet op om to eller fire timer. Det kan være en glidebane,” advarer bioanalytiker Louise Hauge.

Midt- og Vestjyll​and er løbet tør for bioanalytikere 

Herning er særlig ramt, fordi Midt- og Vestjylland er løbet tør for bioanalytikere. Den biokemiske afdeling har sådan set midler til at ansætte flere. De kan bare ikke skaffes.

Det er ikke selve covid-patienterne, der presser. Dem er der indlagt forholdsvis få af i Herning.
Det er derimod alle de patienter, der ankommer til modtagelsen eller akutafdelingen, og som
automatisk grupperes som ”obs-covid”. De tager meget ekstra tid.

”Vi er aktivitetsmæssigt langt mere pressede nu end i foråret. Dengang var der lukket for mange
planlagte operationer og ambulatorier tømt. Nu er der gang i det hele, og hospitalet har en
pukkel af patienter, som skal indhentes,” forklarer bioanalytiker Sophie Pedersen.

Trine Meinby siger, at der i foråret var vildt meget holdånd og kampånd. Corona var noget
nyt, og det skulle slås ned. Stemningen lå i top.

”Men nu har corona varet længe. Mange er ved at være slidt. Vi har ikke det samme overskud.”

Vagter til salg​

Bioanalytikerne forsøgte i foråret at lære læger op i at tage blodprøver. Også for at spare på det
dengang sparsomme værneudstyr. Men projektet varede kun halvandet døgn. Det fungerede
ikke. 

Der kommer i øjeblikket mange ekstra vagter til salg. Bioanalytikerne må møde oftere end normalt
i weekender. Andre må jævnligt tage aftenarbejde i stedet for dagarbejde.

”Men vi har også haft situationer, hvor kolleger gået direkte fra dagarbejde til aftenvagt og
dermed har arbejdet 16 timer. Det er uholdbart, hvis det sker for tit, og det er slet ikke en løsning,
der dur i længden,” siger fællestillidsrepræsentant Conni Smith.

Ansætte er sosu’er​

Bioanalytikerne kan stort set ikke afspadsere. Alt overarbejde udbetales. Det har givet ekstra penge til julegaver, men ikke glæde. Sophie Pedersen siger, at folk er slidte fysisk, men især mentalt. Det kan ekstra kroner på lønsedlen ikke kompensere for.

Derfor ser Conni Smith sig nødsaget til at acceptere,
at der nu ansættes enkelte sosu’er. De skal oplæres i først ekg og senere blodprøver.

”Jeg mener, at bioanalytikere er de bedst uddannede til at tage blodprøver. Men kollegerne
ser meget trætte ud i øjnene,” siger Conni Smith.

Ros fra chefen​

Chefbioanalytiker Karina Willemoes Ladefoged fastslår, at analysearbejdet forbeholdes bioanalytikere. Hun tror, at afdelingen kan tiltrække dygtige sosu’er. I forvejen er der ansat enkelte sosu’er, og hun siger, at de er gode til kontakten med patienter.

Karina Willemoes Ladefoged synes, at bioanalytikerne tackler presset fantastisk. Afdelingen
har i modsætning til mange tidligere år ingen problemer med budgetterne. Regeringen har
lovet regionerne penge til covid-situationen, men hurdlen er at skaffe bioanalytikere.

Sygefraværet har hen over efteråret været lavere end i foråret. Bioanalytikerne tror, det kan
hænge sammen med, at der nu er kommet faste retningslinjer om blandt andet værnemidler. I
foråret skete der hele tiden ændringer i anbefalingerne.

”Det hjælper, at vi er gode til at passe på hinanden. Det er også fedt at føle sig wanted. Samfundet
skal nok rejse sig igen. Vi kommer også op igen. Dilemmaet nu er, at vi ikke kan se, hvor
længe presset varer,” siger Louise Hauge.
LinkedIn Email Twitter