16-12-2016

Brugbar bog for studerende, i lægepraksis og for mig selv

Bioanalytikerunderviser Pia Bruun Jensen fra Sygehus Sønderjylland har anmeldt ”Håndbog i Laboratorieanalyser”.

​”Håndhaandbogilabanalyser.jpgbog i Laboratorieanalyser” er en rigtig god opslagsbog, som jeg allerede har haft meget glæde af, og

jeg er sikker på, at mine studerende kan bruge den ”til at komme i gang” med arbejdet med de enkelte analyser.


Jeg har også fået tre kolleger til at kigge på bogen, og laboratoriekonsulenten nævnte, at bogen også vil være meget brugbar i lægepraksis. Mine specialistkolleger syntes dog, at bogen er lidt tynd. De påpegede, at der mangler flere analyser i teksten.


Bogen er letlæselig og med lidt, men godt om hver analyse. Bogen er delt op i kategorier – veneblod, urin osv. – og det gør den let at slå op i. Man skal holde sig for øje, at bogen ikke er en teoribog, men en bog, der tilbyder en umiddelbar hjælp. Derefter kan man så søge supplerende litteratur om analysen.


Mit eneste kritikpunkt er, at der adskillige steder omtales flere analyser i overskriften, men kun en samlet tekst nedenunder. Det gør mig i tvivl om, hvorvidt teksten er en generel tekst, der gælder alle ovenstående overskrifter, og man så derefter skal ind og nærstudere hver enkelt analyse for at finde forskellene mellem analyserne.


Men altså alt i alt en god bog, som jeg glæder mig til at arbejde videre med.


Anmeldt af
Pia Bruun Jensen
Sygehus Sønderjylland
Bioanalytikerunderviser
Biokemisk Klinik, Sønderborg

LinkedIn Email Twitter