10-11-2016

Boganmeldelse: Tværprofessionelt samarbejde er udfordrende, men uomgængeligt

Ketty Bruun, uddannelsesansvarlig bioanalytikerunderviser på Aarhus Universitetshospital, har anmeldt bogen "Tværprofessionelt samarbejde i sundhedsfaglig praksis".

samarbejde.jpg”Tværprofessionelt samarbejde i sundhedsfaglig praksis” er forfattet af Sine Lehn-Christiansen, cand.mag. i psykologi og pædagogik samt ph.d. i uddannelsesforskning. Som lektor på Roskilde Universitet underviser hun bl.a. kandidatstuderende i sundhedsfremme og sundhedsstrategier og leder en forskningsgruppe, der har fokus på sundhed, institution og subjektivitet.

 

Forfatterens mål er: At komme med svar på, hvorfor samarbejde mellem sundhedsprofessionelle, med forskellige kompetencer og organisatoriske tilhørsforhold, kan være svært.

  • Hvad er det, der gør, at sundhedsvæsenet ikke i udgangspunktet hænger sammen?
  • Og hvordan kan tværprofessionelt samarbejde få det til at hænge bedre sammen?
  • Hun giver desuden sit bud på, hvorledes både uddannelsesinstitutioner og kliniske undervisningssteder via fokus på kritisk refleksion kan give nyuddannede i sundhedsvæsenet mulighed for aktivt at deltage i det tværprofessionelle samarbejde.
 

Anbefales til bioanalytikere og ledere

Bogen er et aktuelt og realistisk øjebliksbillede af udfordringer, der gør det muligt for læseren at reflektere over egen tilgang til tværprofessionelt samarbejde i praksis. Bogen kan derfor anbefales til bioanalytikere og deres ledere, bioanalytikerstuderende og deres undervisere og kliniske vejledere samt uddannelsesinstitutionen.
 
Det er nemlig ikke et spørgsmål om, hvorvidt vi som faggruppe bør interessere os for emnet. Vi skal interessere os. Tværprofessionelt samarbejde er ikke længere en mulighed, vi kan vælge, men en præmis, når man arbejder i det danske sundhedsvæsen.
 
Den forklarende indledning giver en god forståelse for bogens opbygning, og det letforståelige sprog fremmer lysten til at læse videre. Alle kapitler indledes med begrebsafklaring og resumé af kapitlet, så læseren ved, hvad der nu er i fokus, og pointer opsummeres løbende, så kapitlerne kan læses uafhængigt
af hinanden.
 

Teori og praksis

Sine Lehn-Christiansen tager udgangspunkt i casebaserede fortællinger fra praksis, så læseren kan relatere teorien til praksis og egne tværprofessionelle samarbejdsrelationer. Hun beskriver det tværprofessionelle samarbejde ud fra fire teoretiske fokusområder:
 
  • Institutionel kontekst (i dette tilfælde det danske sundhedsvæsen).
  • Kompleksitet og distance (de komplekse arbejdsgange og sundhedsprofessionernes forskellighed).
  • Magt (anvendelse af den forhandlende magt, magt som styringsredskabet eller magt som det strukturelle vilkår).
  • Rationaler og normer (tværprofessionelt samarbejde i relation til fire forskellige fokus: problemløsning, patientcentrering, systemoptimering eller professionalisering).
 
Forfatteren inddrager fokusområderne i diskussionen af, hvad der kan fremme det tværprofessionelle samarbejde, og hvad der kan udfordre det. Hun forstår at skabe viden om tværprofessionelt samarbejde som en mangfoldig og kompleks praksis med mange forskellige aktører.
 
Sine Lehn-Christiansen understreger, at analyse og refleksionskompetencer udgør det primære grundlag for, at det tværprofessionelle samarbejde lykkes. Frøene til kompetencer i tværprofessionel refleksion bør derfor allerede sås under professionsuddannelsen.
 
Anmeldt af
Ketty Bruun
Uddannelsesansvarlig bioanalytikerunderviser
Aarhus Universitetshospital
Klinisk Immunologisk Afdeling
LinkedIn Email Twitter