13-05-2020

Bioanalytikernes arbejde med test for covid-19 er fundamentet for genåbningen af landet

Bioanalytikernes arbejdsmiljø er presset som følge af de tusindvis af test og analyser for covid-19, som faggruppen har leveret i de ti uger siden pandemiens start. Nu er der flere hænder på vej, lyder det fra sundhedsministeren.

Af Jytte Kristensen, fagbladsredaktør

magnusogmartina.jpg 

Onsdag den 13. maj mødtes Martina Jürs med sundhedsminister Magnus Heunicke for at drøfte, hvordan man kan sikre, at bioanalytikerne kan holde til presset af de mange covid-19 test og analyser. Pressefoto 

 

”Magnus Heunicke og jeg var enige om, at det er en uholdbar situation også set i lyset af at mængden af test i meget, meget lang tid vil være ”the new normal”, som ministeren udtrykte det. Men vi skal ikke regne med, at vi får antallet af test længere ned. Sundhedsministeren betonede, at det netop er laboratoriernes arbejde med massetestning fulgt op af fokus på smitteopsporing, der gør, at Danmark kan genåbne”, siger Martina Jürs.

 

I fredags sendte Danske Bioanalytikere et brev til sundhedsminister Magnus Heunicke, hvori Martina Jürs udtrykte bekymring over bioanalytikernes pressede arbejdsmiljø som følge af de tusindvis af test og analyser for covid-19, som faggruppen har leveret i de ti uger siden pandemiens start. Det samtidig med et tilbagevendende problem med mangel på reagenser og testudstyr. I dag onsdag den 13. maj mødtes Martina Jürs med sundhedsministeren for at drøfte, hvordan man kan løse den situation, så bioanalytikerne kan holde til presset.

Antallet af test, som skal udføres i sundhedssporet, er nedskaleret fra 12.000 til nu 10.000. Det fremgår af den covid-19 teststrategi, som Sundheds- og Ældreministeriet offentliggjorde tirsdag. Men der skal stadig testes massivt.
 

Der skal ansættes flere

Til gengæld var ministeren åben for, at der kan ansættes markant flere i laboratorierne. Ikke kun her og nu, men også på længere sigt.

”Som bekendt er der jo mangel på bioanalytikere. Ledighedsprocenten er på cirka 2 procent, og allerede inden pandemien var det svært at få uddannede bioanalytikere til de ledige stillinger. Vi står derfor overfor et stort arbejde med at finde de manglende hænder, som kan aflaste ude på afdelingerne”, forklarer Martina Jürs.

Magnus Heunicke bad Martina Jürs, om Danske Bioanalytikere vil hjælpe med at finde løsninger på, hvordan manglen på ekstra hænder kan løses.

”Vi snakkede bl.a. om, om man fx kan fremskynde uddannelsen af de studerende med sommerskole eller andet. Om nogle opgaver kan løses af andre, som bioanalytikerne kan lære op, så det sikres, at kvaliteten er i orden. Det arbejde vil vi nu gå i gang med i samarbejde med lederne ude i laboratorierne”, siger Martina Jürs.
 

Håndholdte metoder kræver flere hænder

Spørgsmålet om manglende reagenser, der giver arbejdet i de mikrobiologiske afdelinger en uforudsigelighed, blev også vendt på mødet. Når der fx ikke kan skaffes reagenser til de fuldautomatiske Cobas 6800, må analyserne foretages med andre mere håndholdte metoder. Det tager både længere tid og kræver flere hænder.
 
”Også på det punkt oplevede jeg, at ministeren viste forståelse for det problem, som gør, at vagtplaner mv. må ændres fra dag til dag. Det belaster bioanalytikerne både. Problemet med manglende reagenser er imidlertid et globalt problem. Alle efterspørger jo de samme kits og reagenser. Ministeren er i dialog med Danske Regioner om problematikken, men jeg kan desværre ikke sige, at problemet vil blive løst her og nu. Forhåbentlig får vi lidt mere åbenhed om forsyningsproblematikken”, siger Martina Jürs. 
 

Imponerende arbejde

Martina Jürs og Magnus Heunicke talte også om, at det for mange bioanalytikere kan virke demotiverende, når de knokler, og samtidig kan se, at antallet af positive test er forsvindende lavt. ”Tester vi nu bare for at teste”, har det lydt fra nogle sider.
 
Her var sundhedsministeren helt klar. Test er fundamentet for at Danmark kan åbne, og som det viste sig med en mand på en bar i Korea, som smittede rigtigt mange, kan det samme ske i Danmark. Også derfor er det så vigtigt, at fastholde antallet af test. Han håber, at bioanalytikerne fortsat kan se ideen og logikken i det, så de føler, at deres arbejde giver mening, også selvom smittetrykket falder.

”Det er et imponerende arbejde, der er gjort af jeres medlemmer. Det må I godt sige videre”, var ministerens slutreplik. 
 
Det være hermed gjort. 
​​
LinkedIn Email Twitter