21-02-2019

Selvstændigt arbejde i lægepraksis gør bioanalytikere glade

Bioanalytikere ansat i almen praksis er mere tilfredse med jobbet end kollegerne på hospitalerne. ”Giv bioanalytikerne selvstændige opgaver og indflydelse, så trives de,” siger næstformand Bitten Kaanbjerg Kristensen.

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Af Tina Groth-Andersen, konsulent
  

Bioanalytikere er glade for at arbejde i lægeprakis. Særligt selvstændigt arbejde og indflydelse fremhæves som positivt, det viser en undersøgelse af arbejdsmiljøet lavet af Team Arbejdsliv for overenskomstparterne. Arkivfoto


Bioanalytikere trives i lægepraksis. Hele 85 procent er meget tilfredse eller tilfredse med deres job som helhed. Det viser en undersøgelse, som Danske Bioanalytikere har gennemført sammen med Praktiserende Lægers Arbejdsgiverforening (PLA) og Dansk Sygeplejeråd blandt mere end 1.600 bioanalytikere, laboranter og sygeplejersker i lægepraksis.

 

Tilfredsheden med jobbet som bioanalytiker i lægepraksis er højere end bioanalytikere generelt, viser tal fra Nationalt Forskningscenter for Arbejdsmiljø.

 

Selvstændige opgaver giver pote

Bioanalytikere og laboranter i lægepraksis har stor indflydelse på egne opgaver, viser undersøgelsen af arbejdsmiljøet. 

  • 88 procent mener, at de altid eller ofte har indflydelse på, hvordan de løser deres arbejdsopgaver.
  • 75 procent har ofte eller altid indflydelse på, hvornår de løser deres opgaver. 

 

Undersøgelsen viser også en klar rollefordeling: 

  • ​78 procent mener, at de altid eller ofte får den information, de behøver for at udføre deres arbejde.
  • 76 procent får altid eller ofte den instruktion, de behøver for at udføre deres arbejde. 
  • 92 procent ved altid eller ofte helt klart, hvad deres arbejdsopgaver er.
  • Kun 9 procent oplever modsatrettede krav.

 

”Lægepraksis er små arbejdspladser og meget forskellige, og vores medlemmer har mange forskellige opgaver. Fællesnævneren er, at de arbejder selvstændigt og bruger deres kompetencer, og det trives de med. Det er oplagt at kopiere til resten af sundhedsvæsnet, og det kunne klart fylde mere i regeringens udspil til sundhedsreform,” siger Bitten Kaanbjerg Kristensen, der er næstformand i Danske Bioanalytikere.

 

Svære situationer skal håndteres

Undersøgelsen viser også, at der fortsat er behov for fokus på arbejdsmiljøet. 

  • ​86 procent mener, at det altid eller ofte er nødvendigt at holde et højt arbejdstempo. 
  • 88 procent oplever altid eller ofte at arbejde i kontakt til personer, som er i vanskelige situationer, fordi de er syge, ramt af sorg, kriser eller sociale problemer mv. 
  • 23 procent svarer, at de har været udsat for trusler på arbejdspladsen inden for de sidste 12 måneder.

 

”Bioanalytikere og laboranter i almen praksis er ofte helt ude i fronten af sundhedsvæsnet. De møder mange borgere og patienter, som er i en svær situation. Det udfordrer arbejdsmiljøet, og derfor er det utrolig vigtigt også have fokus på fremadrettet,” siger Bitten Kaanbjerg Kristensen.

 

Danske Bioanalytikere har i starten af 2019 indgået en ny overenskomst for praksisbioanalytikere, hvor der er særligt fokus på den årlige arbejdsmiljødrøftelse. dbio, PLA og Dansk Sygeplejeråd har også aftalt at se på, hvordan vold og trusler om vold kan undgås. 

  

Om undersøgelsen

Danske Bioanalytikere (dbio), Dansk Sygeplejeråd (DSR) og Praktiserende Lægers Arbejdsgiverforening (PLA) har sammen gennemført en kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø i lægepraksis. Team Arbejdsliv har udsendt spørgeskemaer til godt 1.600 sygeplejersker og bioanalytikere, hvoraf 56,5 procent har svaret.

 

Fokus var på indflydelse på arbejdsopgaver, arbejdsmængde, rolleklarhed, ledelseskvalitet, udviklingsmuligheder samt trusler om vold, mobning og chikane. Spørgsmålene er udvalgt fra undersøgelsen Arbejdsmiljø og Helbred 2016 (AH16) fra Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø. Hent hele undersøgelsen.

 

Som medlem af dbio, kan du læse mere under login.​

LinkedIn Email Twitter