11-09-2020

Barselsdagpenge til corona-ramte børnefamilier

Regeringen, de faglige- og arbejdsgiverorganisationerne har aftalt, at forældre til hjemsendte børn kan få barselsdagpenge i op til 10 dage

​​​​​​​Af Tina Groth-Andersen, konsulent

Dit barn er sendt hjem fra skole eller børnehaven, fordi en lærer eller et andet barn er smittet. Eller dit barn er selv smittet. 

Regeringen, de faglige organisationer og arbejdsgiverorganisationerne er nu enige om, at forældre kan få dagpenge efter barselsloven indtil barnet kan komme i institution eller skole igen. 

Aftalen skal vedtages i Folketinget, men forventes at træde i kraft den 1. oktober 2020 og gælde frem til 31. december 2020.

Sikkerhed og forståelse

Flere forældre har oplevet at skulle passe deres børn, fordi skoler og daginstitutioner sender børnene hjem efter, der er konstateret smitte, og det har været en usikker situation:

”Mange er presset af at skulle passe deres barn hjemme på grund af corona. Det er ikke en guldrandet aftale, men nu er de sikret en indtægt. Jeg ved godt, at mange afdelinger er pressede af teststrategi og andre opgaver, men jeg vil også godt opfordre arbejdspladserne til at udvise forståelse, så vi alle kommer godt igennem”, siger Martina Jürs, formand for Danske Bioanalytikere. 

Om ordningen gælder:
 • ​Forældre til børn, der som følge af et konkret covid-19 smittetilfælde på skolen eller institutionen hjemsendes som nære kontakter efter anbefalinger fra sundhedsmyndighederne uden selv nødvendigvis at have symptomer på covid-19, og forældre til børn, der er konstateret smittet med covid-19
 • Forældre til børn til og med 13 år
 • 10 arbejdsdages dagpenge pr. barn. Kun til en forælder pr. hjemsendelsesdag
 • Forældrene skal opfylde barselslovens betingelser for ret til dagpenge
 • Hvis forældrene bor sammen og begge er lønmodtagere, er det en betingelse, at ingen af forældrene har mulighed for hjemmearbejde, og at de ikke har ubrugte omsorgsdage eller afspadsering
 • Hvis barnet er smittet skal forældrene bruge barnets 1. og 2. sygedag. Der er ikke taget stilling til om forældrene skal bruge barnets 1. og 2. sygedag, hvis barnet ikke er smittet
 • Forældrene skal fremlægge dokumentation for, at skolen eller institutionen har sendt barnet hjem, hvoraf datoen for hjemsendelse fremgår.
 • Hvis dagene skal bruges, fordi barnet er smittet, skal der forelægges dokumentation for en positivtest
 • Hvis begge forældre er lønmodtagere og bor sammen, skal der fremlægges dokumentation fra begges arbejdsgivere om, at forældrene ikke har mulighed for hjemmearbejde, og at de ikke har ubrugte omsorgsdage eller afspadsering, samt eventuelt barnets 1. og 2. sygedag ved smitte og at der ikke udbetales løn for de dage, hvor forælderen bliver hjemme
 • Med ordningen indføres ikke en ret til fravær eller en ret til fravær med løn.
 • Dagpengene udbetales til forældrene, men arbejdsgiver skal indberette fraværet
 • Ordningen forventes at træde i kraft 1. oktober 2020 og gælder til 31. december 2020.


LinkedIn Email Twitter