22-09-2020

Bachelorprisen august 2020 - flere vindere!

Vinderne af dbio's bachelorpris august 2020 er fundet, og nu er 2. prisen også uddelt. Den går til et projekt om stresspåvirkning af nyfødte under blodprøvetagning.

VIA 3.jpg
2. prisen i dbio’s bachelorpris august 2020 går til Julie Heiberg Buhl, Malene Gaardsdal Jensen, Samuel Isaiah Behram og Rolf Geessink.

Projektet er gennemført på Blodprøver og Biokemi, Regionshospitalet Viborg, Hospitalsenheden Midt, og VIA University College. Vejlederne er Anja Graversen Bro, klinisk bioanalytikerunderviser, og Lone Krause-Jensen.​ Anja blev desværre forhindret i at deltage i prisoverrækkelsen.

Deres bachelorprojekt har titlen: Stresspåvirkning af nyfødte under blodprøvetagning.

"Jeres emne har stor betydning for de allermindste patienter og deres bekymrede forældre. I har både fokus på prøvetagningen – fra det præ-analytiske til resultatet – og på mulighederne for smertevurdering og smertelindring. Jeres grundige observationer, resultater og forslag er meget nyttige for praksis. Derudover er I optaget af det tværprofessionelle samarbejde, og hvad sygeplejersker og bioanalytikere kan lære af hinanden – det giver os nyt input i forhold til bioanalytikernes funktion som diagnostisk samarbejdspartner", siger Martina Jürs, formand for Danske Bioanalytikere, på vegne af bedømmelsesudvalget.

Med 2. prisen følger 3.000 kr. 

Hent abstrakts, projekter og læs meget mere på dbio.dk/bachelorpris.
LinkedIn Email Twitter