03-03-2020

"Hardcore bioanalytikerfaglighed på højt niveau" - Her er vinderne af dbio's bachelorpris foråret 2020

Syv projekter blev indstillet til dbio’s bachelorpris i februar 2020. Bedømmelsesudvalget kom på hårdt arbejde, da de skulle udpege vinderne af henholdsvis 1. og 2. prisen. "En kæmpe fornøjelse at læse alle indstillede projekter," siger bedømmelsesudvalg.

Af Charlotte Visborg Andreasen, konsulent

webBachelorpris-1-pris-vindere.jpg

Maximillian Mosskov, Danni Jakobsen og Kristian Jepsen, bioanalytikerunderviser Tove Baun og UC vejleder Inge Marie Bayer.

 
Danni Jakobsen, Kristian Jepsen og Maximillian Mosskov vinder 1. prisen i dbio's bachelorpris for deres projekt:
 
Digital billedanalyse af Ki67-proliferationsindeks på invasive duktale mammakarcinomer.
 
De har gennemført projektet på UC SYD i Esbjerg og Patologiafdelingen på Sygehus Sønderjylland i Sønderborg.
 
"Projektet har fokus på digital billedanalyse, der indføres i patologien i disse år, og som i dette tilfælde indgår i diagnosticering af brystkræft. Det er derfor meget vigtigt at få mere viden om, hvordan man metodevaliderer en ny form for diagnostik. De studerende har demonstreret hardcore bioanalytikerfaglighed på højt niveau, og deres arbejde kan inspirere andre grene af bioanalytikerfaget, der også arbejder med digital billedanalyse," siger Martina Jürs, formand for Danske Bioanalytikere og fortsætter:
 
"Projektet åbner endda for muligheden for jobflytning fra patolog til bioanalytiker, og det er jo perspektivrigt, når vi ved, at der flere steder er mangel på patologer. Det er en flot og velskrevet rapport, teorien er gennemarbejdet og pædagogisk formidlet, og de studerende forholder sig kritisk til den anvendte metodik og har også overvejet de etiske implikationer ved brug af biologisk materiale."
 
Med 1. prisen følger 5.000 kr.
 
 webBachelorpris-2-pris-vindere.jpg

Bioanalytikerunderviser Ketty Bruun, Marie Nørkjær Larsen, Katrine Rafn Josiasen og UC vejleder Jonas Thorsen.

 
2. prisen går til Katrine Rafn Josiasen, Marie Nørkjær Larsen og Mette Bruun med deres projekt:
 
Metodeoptimering af NK-funktionstest til udredning af immundefekt hos børn. De har gennemført projektet på VIA University College og Blodbank & Immunologi, Aarhus Universitetshospital.
 
"NK-funktionstest er en immundefektanalyse, og da afdelingen er bekymret for testens diagnostiske anvendelighed, har de studerende undersøgt, om metoden kunne optimeres. Projektet har høj klinisk relevans, for selv om undersøgelsens resultater ikke kan bruges til at ændre den eksisterende analyse, så er det skabt ny viden og et vigtigt grundlag for det videre arbejde," siger Martina Jürs og fortsætter:
 
"Projektet minder os om, at vi også skal huske at kvalitetssikre analyser, der er rettet mod sjældne sygdomme. Det betyder jo alt for de mennesker, som det rammer. Undersøgelsen er sat ind i en sammenhæng, så man forstår baggrunden og relevansen, og de studerende har udført et komplekst og arbejdskrævende studie med eksemplarisk systematik og grundighed. De har selvstændigt udviklet og testet en række protokolkombinationer med inspiration fra international forskning, og arbejdet er formidlet præcist og med en entydig konklusion og anbefaling."
 
Med 2. prisen følger 3.000 kr.
 
Hent abstrakts, projekter og læs mere på www.dbio.dk/bachelorpris.
LinkedIn Email Twitter