09-09-2020

Projekt om automatisering vinder bachelorprisen august 2020

Vinderne af dbio's bachelorpris august 2020 er fundet. 1. prisen går til et projekt, der omhandler automatisering på klinisk biokemi. Et emne, der har stor indflydelse på laboratorieområdet generelt.

Af Niels C. Jensen, journalist

Bispebjergvindere.jpg

1. prisen i dbio’s bachelorpris august 2020 går til Rebekka Lynge, Christina Isabella Kirkvåg og Ida Hornhaver Eilenberger.

Projektet er gennemført på Klinisk Biokemi på Bispebjerg Hospital og Københavns Professionshøjskole. Vejlederne er Rie Duus Hansen, klinisk bioanalytikerunderviser, og Julie Smith.​

Deres bachelorprojekt har titlen: National undersøgelse af biokemiske laboratoriers automatisering og udfordringer ved afpropning af ethanol og CO2 samt desinfektionsprocedure ved rekvirering af ethanol.

"I har sat fokus på et emne, der har stor indflydelse på laboratorieområdet, men som ikke rigtig er behandlet i forskningsstudier – nemlig automatisering. Det er meget relevant, nyttigt og nyt at få skabt et overblik over, hvordan og i hvilket omfang biokemi er automatiseret. Mange kolleger vil være interesserede i at læse om jeres fund, og det er en ny indsigt, som vi også har gavn af i dbio," siger Martina Jürs, formand for Danske Bioanalytikere, på vegne af bedømmelsesudvalget.

Rapporten offentliggøres senere pga. igangværende proces med at få optaget en videnskabelig artikel i relevante journaler.

Med 1. prisen følger 5000 kr. 2. prisen​ offentliggøres den 21. september 2020.

Hent abstrakts, projekter og læs meget mere på dbio.dk/bachelorpris.

LinkedIn Email Twitter