04-06-2020

Anders Kühnau fra Danske Regioner: ”Bioanalytikerne har løbet rigtig stærkt, men vi er på rette vej”

Flere end 500.000 coronatest på to måneder har givet stress, overarbejde og uforudsigelige arbejdsopgaver blandt bioanalytikerne på de klinisk mikrobiologiske afdelinger, nu svarer Danske Regioner på kritikken.

​​​​​Af Niels C. Jensen, journalist
web_foto-anders-kuhnau.png

”Bioanalytikernes indsats under corona-epidemien fortjener enorm respekt. De har knoklet dag og nat for at give bekymrede danskere et hurtigt prøvesvar, og de har en stor del af æren for, at vi i regionerne har gennemført mere end en halv million tests på bare to måneder,” siger formanden for Danske Regioners løn- og praksisudvalg, Anders Kühnau som en reaktion på, at fagforeningen Danske Bioanalytikere gentagne gange har gjort opmærksom på den uholdbare situation på de klinisk mikrobiologiske sygehuslaboratorier, der står for at analysere covid-19 tests.

De mange tests har både ført til ekstraordinær travlhed, arbejdspres og mangel på testudstyr. Noget bl.a. fagforeningen Danske Bioanalytikere har gjort sundhedsministeriet og regionerne opmærksom på, senest i et notat, hvor fagforeningen kommer med en række konkrete løsningsforslag. I Danske Regioner anerkender man, at presset på bioanalytikerne er for stort.

”Det er en topprioritet for os at sikre ordentlige arbejdsvilkår til vores medarbejdere. Og vi gør alt, hvad vi kan for at lette presset på bioanalytikerne: Vi køber robotter ind, som kan oprense, pipettere og sortere prøverne. Vi inddrager både studerende og personale fra andre afdelinger. Og vi samarbejder med private aktører som Novo Nordisk og universiteter, som bidrager til at aflaste i analysearbejdet,” siger Anders Kühnau og fortsætter:

”Vi er ikke i mål, så længe der er bioanalytikere, som oplever et for stort arbejdspres. Men vi er på rette vej, og Danske Bioanalytikeres forslag til sundhedsministeren indebærer netop det, som vi allerede er i gang med at gennemføre ude i regionerne. Vi ser frem til at fortsætte den tætte dialog.”

Møde med regionerne​

Men det er ikke nemt at skaffe ekstra bioanalytikere, da ledigheden er på under 1,5 procent. Desuden er manglen på testudstyr et internationalt problem. I notatet til sundhedsministeren foreslår fagforeningen derfor en række initiativer, der kan sættes i gang på både kort og langt sigt. Danske Bioanalytikere mødes med Danske Regioner om notatet den 11. juni.

Danske Bioanalytikere understreger i notatet, at de andre laboratorier på landets sygehuse også er pressede på grund af ekstra opgaver ifbm. covid-19 og generel mangel på autoriserede bioanalytikere. Derfor vil fagforeningen også sende nogle forslag og ideer til ministeren på dette område.​
LinkedIn Email Twitter