17-05-2019

"Sundhedsansatte skal have arbejdsglæden tilbage gennem mere indflydelse på deres daglige arbejde.."

Lige om lidt skal vi stemme til Folketingsvalget. Men hvad mener kandidaterne egentlig om det, der betyderne noget for bioanalytikere og laboranter? dbio.dk har stillet alle 13 partier fire spørgsmål. Her får du svarene fra partiet Klaus Riskær Pedersen.

​​​​​​Af Niels C. Jensen, journalist

Søren Søfelt, sundhedspolitisk ordfører for partiet Klaus Riskær Pedersen, svarer på de fire spørgsmål fra dbio.dk.​krp_plakat.jpg

Prioritering i et presset sundhedsvæsen. Skal beslutningen om, hvem der skal behandles, ske på et politisk eller fagligt grundlag?


"Med udsigt til en udgiftsstigning i sundhedsvæsenet på 2 procent pr. år frem til 2025 (iflg. Vive rapport) vil der være behov for prioritering i sundhedsvæsenet.  Lige som vi i dag har et prioriteringsråd for medicin, støtter vi også et prioriteringsråd for nye behandlinger. Prioriteringsrådene bør være fagligt funderede."


Uddannelse hele livet. Hvordan vil I sikre, at det fremover bliver nemmere for professionsbachelorer som f.eks. bioanalytikere at tage en kandidatuddannelse?


"Uden at vide, hvordan jeres uddannelse er i dag, vil jeg mene, at det er hensigtmæssigt, at man kan få godskrevet sin bacheloruddannelse, hvis man ønsker at læse videre på kandidatuddannelsen."

 

Diagnostisk kvalitet. Hvilke faggrupper og kompetencer, mener du, er vigtige for at stille korrekte diagnoser som forudsætning for den rigtige behandling?


"Et godt samarbejde mellem den kliniske læge og laboratorielægen vil være det optimale for at sikre, at det kun er de nødvendige analyser, som bliver foretaget for at stille de rigtige diagnoser. Ansvaret for kvaliteten af laboratorieundersøgelserne ligger i høj grad hos bioanalytikerne."

 

Psykisk arbejdsmiljø. Hvordan vil du sikre, at ansatte, heriblandt bioanalytikere, i sundhedsvæsnet har plads og tid til at yde høj faglig kvalitet?​


"De ansatte i sundhedssektoren skal have arbejdsglæden tilbage gennem mere indflydelse på deres daglige arbejde og mindre unødig registrering."
​​
 

 Kandidaten

 

SØREN SØFELT​​​


  • Nordsjælland Storkreds
  • Født i 1952 og opvokset i København og Nordsjælland, er gift og har en voksen søn.
  • Søren Søfelt er uddannet læge fra Syddansk Universitet og er speciallæge anæstesiologi. 
  • Har været læge ved såvel offentlige som private hospitaler i Danmark og i udlandet (USA, Norge). 
  • Har været ansat som afdelingslæge på Rigshospitalet 1993-1998 og siden som administrerende overlæge 1998-2002 i Storstrøms amt. 
  • Har siden været ansat som International Medical Officer i Novo Nordisk. (2002-2005).
  • Søren Søfelt etablerede i 2005 egen konsulentvirksomhed: Anæstesiologisk speciallæge service, med formål at yde patientbehandling, medicinsk rådgivning og foredragsvirksomhed.
  • Fra 2010-2014 ansat som overlæge med særligt ansvar for lindrende indsats ved Nordsjællands Hospital.
  • Har de sidste 5 år været i speciallægepraksis, hvor han har behandlet patienter med kroniske smerter og cancersmerter. 
  • Søren Søfelt er virksomhedsansvarlig overlæge for Smerteklinikkerne.​

Kilde: klausriskaerpedersen.dk
LinkedIn Email Twitter