01-07-2019

10 i 3-møder opsamler dårlige oplevelser hver dag

Lidt mere end hver tredje arbejdsplads har en politik for, hvordan man håndterer chikane, det viser en rundspørge blandt AMiR i dbio. I Køge har man indført 10 i 3-møder, som hver dag samler op på dårlige oplevelser.

Af Helle Broberg Nielsen, journalist

christina.jpg
”Grove verbale overfald i vores ambulatorium er heldigvis ikke daglig kost, men det forekommer et par gange om året,” forklarer Christina Jensen, arbejdsmiljørepræsentant på Klinisk Biokemisk Afdeling på Universitetshospitalet i Køge. Hun er derimod ikke bekendt med episoder med chikane via de sociale medier.


”Men senest har vi haft en længerevarende sygemelding efter en meget grov opførsel fra en patient. Der var både grundløse anklager mod bioanalytikeren og en fysisk meget truende adfærd, selvom bioanalytikeren selv optrådte både venligt og professionelt,” tilføjer hun.


Christina Jensen vurderer, at tonen fra borgerne generelt er blevet grovere, ikke bare på hendes egen afdeling og især i ambulatoriet. Samme indtryk hører hun fra kolleger på andre hospitaler i regionen.


Ressourcerne er der bare ikke

”Borgerne har ofte nogle forventninger til vores serviceniveau, som ikke altid kan opfyldes. Ressourcerne er der bare ikke. Indlagte patienter kan tydeligt mærke, når der har været fyringsrunder og mangler personale, også læger og sygeplejersker. Patienterne ved derfor ikke altid, hvad der skal ske med
dem. Og så kan vi bioanalytikere blive mødt med dybe støn og ukvemsord, når vi ellers kommer ind på stuen med et smil,” siger hun.

 

Indkøringen af et nyt elektronisk nummersystem har også medført en del klager og negativitet i ambulatoriet.

 

”Nu har borgerne mulighed for selv at booke tid til prøvetagning. For dem, der ikke har været opmærksomme på det, betyder det til gengæld længere ventetid. Det medfører, at vi kan
opleve mange sure borgere gennem en arbejdsdag,” siger Christina Jensen.


Vi støtter hinanden

”Jeg synes, at vi gør, hvad vi kan, ved at være venlige og overhøre sure bemærkninger og diverse stikpiller – fx kritik af medarbejdere med anden etnisk oprindelse. Men det kan godt fylde en del hos den enkelte
medarbejder at blive skældt ud. Derfor har vi netop for tre måneder siden indført daglige ’10 i 3’-møder”, siger arbejdsmiljørepræsentanten.


Og uddyber:
”For at ingen skal gå hjem med en dårlig oplevelse, mødes vi alle lige ti minutter i fyraften og fortæller, hvis der er foregået noget ubehageligt i løbet af dagen. Så kan vi støtte hinanden og give gode råd. Ingen skal gå og gruble over den slags, når de er kommet hjem.”

LinkedIn Email Twitter