26-06-2020

Danske Bioanalytikere anker dom i sag om forskelsbehandling af fleksjobbere

Hovedbestyrelsen i Danske Bioanalytikere har valgt at anke den såkaldte fleksjob-sag, som derfor skal for landsretten senere på året.

​​​​​​​​​​​​​Af Niels C. Jensen, journalist
ØL_01.jpgFleksjob-sagen skal nu for ​Østre Landsret. Pressefoto: Per Johansen
 
Tirsdag d. 9. juni frikendte Retten i Næstved Region Sjælland for at have brudt forskelsbehandlingsloven, da man i 2019 fyrede samtlige bioanalytikere i fleksjob på Sjællands Universitetshospital, som led i en større fyringsrunde.

”Vi er virkelig overraskede og utilfredse med, at retten vælger at frikende Region Sjælland for brud på loven om forskelsbehandling, uden at man har taget stilling til vores argumenter. Vi mener fortsat ikke, at Region Sjælland har bevist, at der ikke er sket forskelsbehandling i den her sag,” siger Martina Jürs, der er formand for Danske Bioanalytikere.

Hovedbestyrelsen i Danske Bioanalytikere har nu valgt at anke sagen, som derfor skal for landsretten senere på året.

”De berørte medlemmer, hovedbestyrelsen og vores advokat er enige om, at sagen bør gå om, og derfor har vi valgt at anke dommen,” siger Martina Jürs.

Baggrund 

Store underskud på regnskaber og budgetter koster dyrt på de sjællandske hospitaler. Det kunne man læse på flere medier i slutningen af 2018. Ikke færre end omkring 500 job blev berørt. 191 ansatte blev fyret og skulle forlade hospitalerne i månederne frem mod sommerferien. Heraf er de 16 bioanalytikere og laboranter - heriblandt seks bioanalytikere ansat i fleksjob.

Danske Bioanalytikere fører sagen for fire medlemmer. En af de fyrede fleksjobbere udtalte i marts 2019 i forbindelse med, at fagforeningen rejste sagen for hende og kollegerne: 

”Okay, så er der da lidt retfærdighed til, tænkte jeg,” sagde Lene Pedersen dengang til P4 Sjælland.
LinkedIn Email Twitter