Personlig rådgivning

Du kan også altid få information, service og bistand fra din TR, din FTR, eller din lokale region i spørgsmål om alt fra løn og barsel til arbejdsskader og arbejdsmiljø. Som medlem af dbio kan du desuden læse mere om løntabeller, arbejdstid, barsel etc. via vores log-on løsning ”Job og Løn”.

Nedenfor ser du en række af de medlemsfordele dbio har til sine medlemmer:

Din tillidsrepræsentant kan hjælpe dig i spørgsmål om f.eks.:

·         Løn og lønforhandling

·         Barsel

·         Ferie

·         Arbejdstid

Du kan få juridisk bistand, hvis du:

·         bliver uberettiget afskediget

·         bliver udsat for patientklagesager, har problemer med din autorisation eller lignende

·         bliver udsat for trusler, vold og chikane på din arbejdsplads eller i kraft af dit arbejde

·         kommer ud for en arbejdsskade og din skade skal anmeldelse eller ankes

 Du kan få rådgivning om:

·         arbejdsmiljø

·         efter- og videreuddannelse

·         at arbejde i udlandet

·         karriereudvikling

LinkedIn Email Twitter