In english

 
​Are you swedish, norwegian or islandic? Then you have to apply in your home country.

Nordisk gæstemedlemsskab

Som medlem af Danske Bioanalytikere har du mulighed for i en periode på op til tre år at få gæstemedlemsskab i Sverige, Norge eller Island.

Danske Bioanalytikere har indgået en aftale med de øvrige nordiske lande med undtagelse af Finland, som giver dig de samme rettigheder og fordele, som når du er medlem af dbio i Danmark.

Som gæstemedlem har du ret til samme rådgivning og hjælp af den faglige organisation i værtslandet, som organisationens egne medlemmer, og så længe du er fuldgyldigt medlem af dbio, er det gratis for dig at være gæstemedlem.

Et gæstemedlemskab giver dig ikke ret til at stemme fx om en ny overenskomst eller lignende, ligesom du heller ikke kan vælges til tillidsposter som f.eks. tillids- eller arbejdsmiljørepræsentant.
 
 

 Ansøgning om nordisk gæstemedlemsskab

 
 
LinkedIn Email Twitter