Det får du for dit kontingent

Danske Bioanalytikere har lagt budget for 2016-2018, og Hovedbestyrelsen har besluttet at vise dig, hvad dit kontingent går til.

Danske Bioanalytikere har lagt budget for de næste tre år, og Hovedbestyrelsen har besluttet at vise dig, hvad dit kontingent går til. Pengene går, som du kan se af figuren her på siden, direkte eller indirekte til aktiviteter for dig som medlem.

dbio har stadig en meget høj medlemsopbakning, og økonomien i foreningen er sund. Indtægter og udgifter balancerer, og dertil kommer en solidt polstret Garantifond.

 

Aktiviteter for medlemmerne (36 procent)reagensglas_med tal.png

dbio´s faglige kurser, underviserdag, Leder Forum, årstræf eller fyraftensmøde i din region hører under denne post. dbio har en lang række aktiviteter over hele landet for medlemmer, hvor du kan få ny viden og møde andre bioanalytikere.
 
Som medlem får du også dbio´s fagblad, kalender og materiale om professionen, og på hjemmesiden finder du svar på spørgsmål om løn, barsel, kurser, ledige job og meget mere. Du kan også altid kontakte medarbejderne i dbio´s sekretariat og regioner og få kvalificeret rådgivning.
 
Som medlem er al rådgivning og mange arrangementer gratis for dig. Foreningens udgifter går dels til løn til de medarbejdere som rådgiver og arrangerer, dels til kursussteder, materialer m.v.
 

Politisk arbejde (26 procent)

dbio arbejder politisk på alle niveauer for dine interesser. Når bioanalytikernes løn og arbejdsvilkår skal forhandles, sidder dbio med ved forhandlingsbordet med arbejdsgiverne.
 
Og når Kommunernes Landsforening skriver bioanalytikere ind i deres strategi for det borgernære sundhedsvæsen, er det, fordi dbio vedvarende har gjort KL opmærksom på faggruppens kompetencer.
 
Medlemmerne er med i det politiske arbejde som rådgivere i udvalg, ekspertgrupper, udviklingsgrupper mv., og de lægger grunden for dbio´s udadvendte interesser.
 
Regionsbestyrelserne påvirker fx regionalpolitik via kommunalbestyrelser og regionsråd, og dbio´s formænd deltager bl.a. i nationale høringer og mødes med beslutningstagere på Christiansborg.
 
Foreningen har en demokratisk struktur. Det er medlemmerne, der har valgt formænd, næstformænd og hovedbestyrelse via urafstemning eller valg. Ligesom de politiske udvalg er nedsat af Hovedbestyrelsen og regionsbestyrelserne, som igen er demokratisk valgte.
 

Drift (24 procent)

Huslejen for sekretariatet i Skindergade og regionernes kontorer samt lønninger er den største udgift i driftsbudgettet, som også dækker it, revision, porto m.m.
 
Ved flytningen til Skindergade i 2013 sparede dbio både penge til husleje og eksterne kursuslokaler, da mange kurser nu kan holdes inhouse.
 

Uddannelse af repræsentanter (14 procent)

Repræsentanterne er krumtappen for dbio på arbejdspladsen og indgangsvinklen for dig som medlem. Repræsentanterne skal være kompetente og have den nyeste viden, og dbio anvender en del ressourcer på at uddanne dem, så de kan hjælpe dig.
 
De kan svare på spørgsmål om ansættelse, løn, arbejdsvilkår, arbejdsmiljø, og de fungerer som bisidder, hvis du har brug for det.
 
Repræsentanterne spiller også en vigtig rolle, fx ved sparerunder på din arbejdsplads, hvor de går i dialog med ledelsen på dine vegne. Fællestillidsrepræsentanterne arbejder for indflydelse og synlighed for bioanalytikerne især på de højere ledelsesog MED-niveauer.
 
Hvis repræsentanterne ikke umiddelbart kan klare sagen på egen hånd, kan de altid hente hjælp i dbio´s regioner eller hos medarbejderne i sekretariatet.
 
Alle repræsentanter uddannes i et basisforløb og en mere specifik del med tre moduler til tillidsrepræsentanter og to moduler til arbejdsmiljørepræsentanter plus årskursus og løbende efteruddannelse.
 
 
Teksten er oprindelig bragt i Fagbladet i januar 2016.
LinkedIn Email Twitter